Minister Rodziny i Polityki społecznej oficjalnie zatwierdził w pełni interaktywny, w oparciu o Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej program online “Dobra Rodzina” na podstawie wydanej decyzji Nr 12/2020/RZ przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2020 roku zatwierdzonego na podstawie wniosku WWPZ.4410.55.2020 z 5 października 2020 roku.

Nasz program jest zbudowany w sposób interaktywny, oprócz wiedzy prawnej, teoretycznej z wybranych dziedzin, zakłada pracę warsztatową, wykorzystując cykl nauczania Kolba, model efektywności nauczania Kilpatricka oraz trójczynnikową koncepcję postawy w nauczaniu (Mądrzycki, Mika). W oparciu o te trzy podejścia edukacyjne w rozwoju dorosłych zakłada się nie tylko przyswajanie wiedzy na poziomie poznawczym, intelektualnym, ale również osobiste doświadczanie omawianych tematów, pracę w wymiarze afektywnym, emocjonalnym oraz w kontekście społeczno-behawioralnym.

Jeśli Wasz ośrodek, instytucja potrzebuje wsparcia w szkoleniu pieczy zastępczej online, zachęcam do kontaktu.

Jeśli chcielibyście wykształcić swoją kadrę trenerską i nabyć uprawnienia do wewnętrznych szkoleń pieczy zastępczej, uzyskując dostęp do wszystkich materiałów, metodyki i merytoryki warsztatów, również jest to możliwe poprzez uczestnictwo w Akademii Trenera “Dobrej Rodziny”.

Kontakt