Emocje w życiu człowieka odgrywają dwie fundamentalne funkcje – aby przetrwać oraz… aby wzrastać.

Inteligencja emocjonalna to inteligentne zarządzanie emocjami. To świadomość siebie – kim się jest i kim się chce stawać. Jest również adekwatnym rozpoznawaniem i doświadczaniem emocji, bez poczucia winy, oceny, w sposób naturalny i otwarty. Dzięki niej istota ludzka może transformować i tworzyć stany emocjonalne, wyciszać te blokujące i rujnujące oraz wzmacniać te wspierające. To także zdrowa, wspierająca relacja z samym sobą oparta na empatii, szacunku i wyrozumiałości.

Kompetencje emocjonalne wspierają człowieka zarówno w domenach zawodowych jak i osobistych. Ma się bezpośredni wpływ na poczucie dobrostanu emocjonalnego, budowanie zdrowych i silnych relacji, osobistą rezyliencję czy też na jakość cech przywódczych.

Dzięki doświadczeniu jako badacz, metodyk oraz trener Inteligencji Emocjonalnej od ponad 5 lat rozwijam Top Menedżerów, Liderów oraz Ekspertów podczas badań, warsztatów oraz indywidualnych sesji (jako certyfikowany Coach FPL EQ®).

Warsztaty są szyte na miarę osoby bądź zespołu, w oparciu o konkretne cele, dzięki temu każde spotkanie to niezwykłe doświadczenie dzięki interaktywnej metodyce oraz aktualnej, bogatej merytoryce.