PODSUMOWANIE

Członkowie wygrywające Zespołu:

  • Stanowią silną całość, która szybko dostosowuje się do zmian zachodzących w organizacji i jej środowisku
  • Potrafią jasno definiować i wymienić główne cele zespołu, które realizowane są przez wszystkich jego członków
  • Komunikują się w sposób spontaniczny i otwarty
  • Zdają sobie sprawę, że wszyscy Członkowie Zespołu są różni i w tym właśnie tkwi Ich siła
  • Dążą do konsensusu, nawet w kwestiach, które na pierwszy rzut oka wydają się niemożliwe do rozwiązania
  • Potrafią wprowadzać podjęte w Zespole decyzje w życie  zawodowe
  • Otwarcie, ale konstruktywnie krytykować, ponieważ wiedzą, że krytyka sprzyja rozwojowi