Jeżeli zależy Ci na współpracy opartej na empatii, akceptacji, zrozumieniu oraz szczerej, autentycznej relacji w nurcie logoterapii i noo-psychoterapii to serdecznie zapraszam.

Ukończyłem studium Logoterapii o specjalizacji Psychoterapia Integralna: Noo-Psychoterapia, akredytacja przez Viktor Frankl Institut (Wiedeń) i Association of Logotherapy and Existential Analysis.

Viktor Frankl jest moim mentorem i autorytetem, obok Carla Rogersa, w dziedzinie pracy z drugim człowiekiem.

Praca metodami logoterapeutycznymi w pracy z:

-Dziećmi
-Młodzieżą
-Pacjentami doznającymi bólu i cierpienia w chorobach przewlekłych
-Osobami uzależnionymi
-Pracy resocjalizacyjnej
-Osobami z zachowaniami suicydalnymi
-Wsparcie w przechodzeniu przez żałobę, stratę bliskiej osoby, cierpienie bliskiej osoby
-Nerwice i depresje noogenne – związane z pustką egyzstencjalną, lękiem egzystencjalnym, brakiem poczucia sensu życia i sensu istnienia

Zakres kompetencji:

-Diagnostyka dla problemów z zakresu zdrowia, zaburzeń Noo-psychosomatycznych i egzystencjalnych
-Integralna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w terapii problemów natury Noo-psychosomatycznej
-Praca psychoterapeutyczna w pracy z problemami natury egzystencjalnej
-Wielowymiarowe podejście do natury ludzkiej i jej problemów
-Interwencje kryzysowe w nurcie Logoterapii

#logoterapia #viktorfrankl #psychoterapia