https://app.evenea.pl/event/psychorozwojdziecka/

HARMONIJNY PSYCHOROZWÓJ DZIECI ZE WZGLĘDU NA WIEK DYSFUNKCJE W PSYCHOROZWOJU
POSTTRAUMATYCZNE WSPARCIE DLA DZIECI
POMOC W KRYZYSIE
PRAKTYCZNE PORADY DO PRACY Z TRAUMAMI
FUNDAMENTY PRĘŻNOŚCI PSYCHICZNEJ DZIECI I ICH WZMACNIANIE STUDIUM PRZYPADKU