Niezwykle mi miło ponownie zaproponować wspólną podróż po wielowymiarowości logoterapii. Pierwszy numer spotkał się ze wspaniałym odbiorem i wieloma pytaniami o następne wydanie. Dziś z wielką radością wysyłamy wspólnie z autorami wielki sygnał nadziei, uważności na człowieka w duchu holizmu i troski. Dotkniemy wielu aspektów istoty ludzkiej dzięki pomocy psychologów, psychoterapeutów, filozofów, trenerów biznesu, socjologów, którzy są pasjonatami i praktykami logoterapii oraz współtworzyli ten numer. Pozwolę sobie na stwierdzenie, że potrzebujemy właśnie takiego głosu otuchy, gdy kontekst sytuacyjny, zarówno ten lokalny jak i globalny wciąż jest pełen lękowych i agresywnych polaryzacji. Ludzie, całe rodziny przechodzą przez kryzysy poczucia własnej wartości, przynależności, izolacji społecznej i poczucia bezpieczeństwa. Stwórzmy świadomie ekosystem sensu, wartości i wsparcia w tych obszarach, aby nie tylko poprawiać jakość ludzkiego życia, ale aby osoby uzyskiwały realną pomoc w kryzysie, przestrzeń do stawania się samymi sobą. Zapraszam do lektury. Dobroci,
 
Mateusz Kozłowski