Realizujemy to, co nazywamy wartościami na początku absorbując je od naszych opiekunów, ramy społecznej, kultury społecznej. Ale nie oznacza to, że muszą być to nasze wartości. Każdy z nas jest galaktyką możliwości, potencjałów, i należy odkryć swój system wartości – to co karmi nasze wnętrze.

Jeśli mamy do czynienia z wartościami, które zostały nam zaimplikowane przez ramę społeczną, ale ich nie przeżywamy specjalnie, raczej traktujemy je jako zbiór zasad powszechnie bądź w naszej grupie bliskich osób akceptowalnych, to mówimy o wartościach realizowanych.

Są to:

 • Wartości wyuczone, przekazane nam przez opiekunów, otoczenie, również wypracowany system, przeanalizowany system wartości
 • Umysł logiczny i rama społeczna ma wpływ na nasze decyzje („opłaca się”, „należy”, „powinno się”, „wypada”)
 • Nie są silnym generatorem wewnętrznych zasobów emocjonalnych i energetycznych
 • Tematy ważnych decyzji są podejmowane „na chłodno”, dzięki analizie i przekonaniom

Możemy być w momencie życia, gdzie nasz wewnętrzny świat wartości przebudza się jako integralna część nas samych, proces związany z integracją osobowości i tożsamości, ale nie potrafimy wielu rzeczy zrozumieć, nazwać, raczej są to impulsy do działania w zgodzie z sobą, to mówimy o wartościach odczuwalnych.

Są to:

 • Wartości nieuświadomione, które mają wpływ na podejmowane decyzje
 • Towarzyszą silne procesy emocjonalne
 • Mogą odnosić się do intuicji bądź sumienia („Czuję, że powinienem”, „Mam przeczucie”„Chciałbym”…)
 • W przypadku postępowanie przeciw tym wartościom odczuwamy wewnętrzny zgrzyt, nie działamy w zgodzie z samymi sobą, emocje mogą przejąć władzę nad nami
 • Działając w zgodzie z tymi wartościami czujemy się spójni sami ze sobą

Finałem zdrowej osobowości i tożsamości, zintegrowanej i optymalnie funkcjonującej jest dotarcie do osobistego systemu wartości. Może on być bardziej lub mniej spójny ze społecznym wymiarem wartości, ale faktem jest, że należy przejść pewną drogę, często wewnętrznych zgrzytów, problemów i napięć, aby odkryć ten fundament. Pamiętajmy również, że wartości zmieniają się w trakcie życia, dlatego warto słuchać siebie. Gdy dotrzemy do swojego wnętrza to osiągamy Wartości przeżywane świadomie.

A dzięki nim osiągamy:

 • Efektywne podejmowanie decyzji
 • Odwaga i pewność siebie w działaniu
 • Szybka reakcja
 • Świadomy wybór
 • Minimalny koszt emocjonalny
 • Rozwijanie samoświadomości
 • Poczucie spójności
 • Silne, wspierające pakiety emocjonalne wraz z przemyślaną analizą
 • Elastyczność w poglądach
 • Pozyskanie nowych źródeł siły i energetycznych wspierających motywację do działania