Dwa najważniejsze dni Twojego życia to ten,
w którym się urodziłeś oraz ten,
w którym dowiedziałeś się, po co.

Mark Twain

Aby z określoną treścią wiązały się pozytywne emocje, musi być ona kojarzona z wartościami wysoko umieszczonymi w hierarchii wartości danego człowieka.

Przywołajmy dwa, jak uważamy, oczywiste założenia:

•Człowiek angażuje się przede wszystkim w działania,
które w jego ocenie zbliżają go
do zrealizowania spraw uznawanych przez niego
za najważniejsze.

•Dla różnych ludzi rożne sprawy
są najważniejsze

Sprawy uznawane przez ludzi za ważne nazywa się często wartościami. Katalog możliwych wartości jest oczywiście bardzo obszerny, obejmuje bowiem wszystkie, usytuowane na różnych poziomach wartości, takie jak poczucie własnej wartości, czy też szczęście i wolność.


Wartości są przedmiotem zainteresowań wielu nauk
humanistycznych. Stanowią treść życia, dążeń i odniesień
człowieka . Są podstawowym przejawem osobistych
doświadczeń i działań ludzi.

Wartości ogólne muszą być skonkretyzowane i dopiero
jako takie stają się możliwe do realizowania

W tym momencie nie jest już tak ważne, co ktoś robi,
czego się wyrzeka lub jak daje sobie radę w sytuacjac
trudnych, w cierpieniu, stresie, traumie, itp . Chodzi o to,
żeby poznał motywację dlaczego?

Funkcje i role wartości:


•Wartości angażują sfery życia : poznawczą, emocjonalną,
uczuciową, zachowaniową , dążeniową , odniesieniową ,
motywacyjną, itp.

•Wartości służą strukturyzacji i integracji osobowości

•Wartości służą konstruktywnemu rozwojowi oraz
aktywizowaniu się wolności, otwartości i egzystencji
twórczej.

•Wartości są czynne w procesie kształtowania się dojrzałej
i zintegrowanej osobowości.

•Wartości mają znaczenie i wagę kwalifikacji
sensotwórczych

•Wartości motywują i zobowiązują, stabilizują

•Wartości są drogą poznawania siebie i drugiego
człowieka

•Wartości wskazują na poziom dojrzałości jednostki

•Wartości pozwalają przezwyciężać sytuacje trudne,
traumy, cierpienie, życiowe porażki

Niebezpieczeństwa dla świata wartości:

•Konsumpcjonizm

•Konformizm

•Fiksacja na efektywności osobistej i kulcie jednostki

•Zanikanie wartości ogólnych – tradycji

•Instrumentalizacja wartości

•Absolutyzacja wartości

•Parawartości

Aby Twoje życie było harmonijne,
musisz wiedzieć, co jest dla CIEBIE ważne.

Nie ma uniwersalnej metody na życie, na sposób pracy,
na dokonywanie wyborów. Wszystko zależy od Ciebie.

Jeśli nie będziesz znał własnych wartości i preferencji,
może się zdarzyć, że będziesz dokonywał wyborów,
które w konsekwencji nie będą spełniały Twoich głębokich oczekiwań
i będą prowadzić do frustracji związanej z tym, że będziesz mieć poczucie „robienia w życiu nie tego, czego naprawdę chcesz”.

Co więcej, perspektywa postrzegania innych osób zmienia się zupełnie, jeśli spojrzymy na nich poprzez wartości, które im przyświecają. Dzięki temu dostrzegamy element ludzki w człowieku, jego motywy, a co za tym idzie możemy dopasować komunikat w taki sposób, aby rzeczywiście wpłynąć na zaangażowanie.