Tożsamość osobista to z jednej strony dynamiczny i kompleksowy konstrukt, ale i również to istna kopalnia zasobów, dzięki którym możemy poznać samego siebie wielowymiarowo sięgając do osobistej głębi jak i osiągać najbardziej optymalne stany funkcjonowania poznawczo, emocjonalnie oraz behawioralno-społecznie.

Motywy tożsamościowe według Vignolesa
Vivian Vignoles to wybitny ekspert, który zajmuje się od ponad 20 lat procesami, zależnościami i funkcjami tożsamościowymi. Wraz ze swoim zespołem, po licznych i bardzo detalicznych badaniach naukowych, które obejmowały badania kulturowe, badania długoterminowe, wykorzystujące wiele zmiennych i całą dotychczasową wiedzę z tematu tożsamości, stworzył model, który wyróżnia komponenty ludzkiej struktury tożsamości.

Rdzeń naszej tożsamości jest zasilany przez odpowiednie funkcje, motywy. Mają one swoją hierarchię ważności (zależącą od jakości i ilości treści tożsamościowych, które je zasilają) jak i mogą być bliżej lub dalej od rdzenia tożsamości (istota ludzka ma predyspozycje tożsamościowe do kilku motywów). Oprócz wielu funkcji, takich jak optymalne, zdrowe funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie i z samym sobą, każdy z motywów dociera do rdzenia osoby – tożsamości. Wpływając, pracując w obszarach motywów tożsamościowych wpływamy na bardzo ważne elementy, które stają się spoiwem i kontentem tożsamościowym.

Jeśli chcesz dowiedzieć się w jakich cyklach żyje twoja tożsamość, co ją rujnuje oraz co ją wspiera, jak świadomie czerpać z jej bogactwa a, być może, podążyć w kierunku odpowiedzi na pytanie “kim jestem”… to zapraszam do wyjątkowego doświadczenia w formie osobistej podróży w głąb siebie pełnej odkryć, najnowszej wiedzy, narzędzi i modeli, które cię wesprą w dynamicznych i niepewnych czasach.